Tiếng Việt | English

25/09/2017 - 09:59

Vụ Hè Thu năm 2017, diện tích cánh đồng lớn giảm

Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Long An, diện tích thực hiện cánh đồng lớn (CĐL) trên cây lúa của tỉnh trong năm 2017 giảm, chỉ còn 25.487ha (giảm 3.748ha so với năm 2016) với 17 doanh nghiệp (giảm 2 doanh nghiệp so với năm 2016), 11 hợp tác xã (HTX) và 10.154 hộ dân tham gia.


Ngành Nông nghiệp cần phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để nông dân hiểu rõ lợi ích và tham gia vào cánh đồng lớn

Diện tích CĐL trong năm 2017 giảm nhiều và giảm trong vụ Hè Thu. Theo đó, vụ Hè Thu năm nay thực hiện được 32 lượt CĐL với diện tích 6.709ha (kế hoạch 18.400ha với 2.809 hộ tham gia), chỉ đạt 36% so với kế hoạch. So với vụ Hè Thu năm 2015, giảm 7.776ha, vụ Hè Thu năm 2016 giảm 7.058ha và giảm 12.069ha so với vụ Đông Xuân năm 2016-2017.

Theo Sở NN&PTNT, nguyên nhân diện tích CĐL vụ Hè Thu năm nay giảm nhiều so với các vụ trước bởi: Bộ Công Thương ban hành Quyết định bãi bỏ Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo kể từ ngày 04/01/2017 thì lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, gạo của thương nhân chỉ mang tính chất khuyến khích, không còn bắt buộc; doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn; doanh nghiệp và nông dân không ký được hợp đồng cũng như thỏa thuận về giá cả.

Để việc xây dựng CĐL hiệu quả hơn cũng như giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp và nông dân, Sở NN&PTNT cần phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho nông dân hiểu rõ lợi ích và tham gia vào mối liên kết CĐL; tiếp tục xây dựng, phát triển các hình thức liên kết, hợp tác phù hợp như tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp HTX; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, trước, trong và sau thu hoạch; tăng cường mời gọi, thu hút doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản,... ./.

Gia Hân

Chia sẻ bài viết