Tiếng Việt | English

22/03/2020 - 14:22

Xâm nhập mặn ở vựa lúa số 1 Việt Nam có thể tăng trong tuần tới

Trong thời gian từ 26/3-5/4, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần tranh thủ tích trữ nước ngọt, khi tưới cho cây ăn trái cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn để giảm tránh thiệt hại.