Tiếng Việt | English

14/11/2017 - 16:47

Xây dựng cánh đồng lớn cần liên kết chặt chẽ hơn

Ngày 14/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Long An phối hợp UBND huyện Vĩnh Hưng, Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh Hưng tổ chức hội thảo giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã, nông dân trong vùng xây dựng cánh đồng lớn.


Xây dựng cánh đồng lớn cần liên kết chặt chẽ hơn. Ảnh minh họa

Sau 5 năm triển khai thực hiện, cánh đồng lớn đem lại nhiều lợi ích cho nông dân và doanh nghiệp. Diện tích, năng suất, sản lượng tăng lên, việc thực hiện cánh đồng lớn là bước tiến mới, phù hợp quá trình phát triển của nông nghiệp.

Bên cạnh đó, cánh đồng lớn phát huy được lợi thế, sự liên kết 4 nhà (nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà nông), đây là môi trường tốt để áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ cao trong sản xuất nhằm đạt năng suất cao, phẩm chất tốt, nâng cao giá trị sản phẩm và lợi nhuận cho nông dân.

Bên cạnh những kết quả, trong thời gian thực hiện cánh đồng lớn, doanh nghiệp tham gia hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều; một số doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn; mối liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã (HTX), nông dân chưa chặt chẽ; còn tình trạng phá vỡ hợp đồng khi giá lúa có sự biến động; nông dân còn quen với tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; hoạt động của các HTX chưa cao, một số nơi sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương còn hạn chế;...

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT - Lê Văn Hoàng, để thực hiện tốt việc xây dựng cánh đồng lớn, trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân được biết và cùng tham gia thực hiện; củng cố, thành lập, nâng cao năng lực hoạt động của các HTX, tổ hợp tác hỗ trợ nông dân trong quá trình sản xuất và tiêu thụ nông sản đạt hiệu quả và bền vững. Thực hiện ký kết hợp đồng liên kết nhằm tránh tình trạng phá vỡ hợp đồng. Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp phục vụ sản xuất. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thu hoạch, sau thu hoạch. Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị trường. Hướng dẫn doanh nghiệp, HTX xây dựng thực hiện các dự án, phương án cánh đồng lớn,… ./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết