Tiếng Việt | English

03/09/2019 - 20:54

Xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng vững mạnh

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), tỉnh Long An đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, xây dựng hệ thống chính trị và quốc phòng được chú trọng, hiện nhiều xã đạt 2 tiêu chí này.

Nhiệm vụ thường xuyên

Hiện nay, 12/12 xã của huyện Châu Thành đều về đích XDNTM. Riêng tiêu chí hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - Võ Văn Vấn cho biết, hàng năm, huyện luôn quan tâm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức nhằm chuẩn hóa trình độ chuyên môn, chính trị, củng cố nguồn nhân lực và hoàn thiện bộ máy các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao. (Trong ảnh: Cán bộ xuống cơ sở nắm bắt tình hình sản xuất của nông dân)

Chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao. (Trong ảnh: Cán bộ xuống cơ sở nắm bắt tình hình sản xuất của nông dân)

Đến nay, toàn huyện có 247 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó có 179 người có trình độ đại học, cao đẳng (chiếm gần 73%). Hầu hết cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị đúng chuẩn theo quy định. Các xã có đủ tổ chức hệ thống chính trị. Những năm qua, đảng bộ các xã đều đạt danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ chức, đoàn thể của các xã đều đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; chính quyền xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tập hợp được khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh của nhân dân. Vì vậy, chúng tôi luôn xác định rõ vai trò quan trọng của tiêu chí hệ thống chính trị, quốc phòng để thực hiện và tiếp tục nâng chất trong thời gian tới” - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - Nguyễn Văn Thình nhấn mạnh.

Tại huyện Tân Hưng, dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng hiện nay, có 3/11 xã đạt 19 tiêu chí NTM là Hưng Thạnh, Vĩnh Thạnh và Vĩnh Châu B. Trong đó, các xã đều đạt tiêu chí quốc phòng. Đây là một trong những tiêu chí có kết quả thực hiện cao nhất trong chương trình XDNTM ở huyện. Kết quả này là nhờ Ban Chỉ huy Quân sự các xã làm tốt vai trò tham mưu Đảng ủy, UBND xã trong việc tổ chức, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng; chỉ thị, nghị định của Nhà nước. Đồng thời, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Song song đó, các xã đều quan tâm thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng, cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. 

Những năm qua, xã biên giới Hưng Điền, huyện Tân Hưng luôn được đánh giá cao về quốc phòng, an ninh. Hiện nay, Ban Chỉ huy Quân sự xã được xây dựng trụ sở riêng. Địa phương xây dựng được lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp ở 5 ấp (lực lượng đạt gần 2% dân số của xã), trong đó gần 20% là đảng viên. “Ở xã có một tiểu đội dân quân thường trực, thành lập một chốt dân quân đóng ở gần biên giới. Ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự biên giới, phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát, lực lượng này còn tích cực tham gia tăng gia sản xuất, giúp dân,...” - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hưng Điền - Lê Thanh Hùng cho biết. 

Nhiều xã đạt cả hai tiêu chí

Tiêu chuẩn để đánh giá tiêu chí hệ thống chính trị là cán bộ, công chức xã phải đạt chuẩn theo quy định; Đảng bộ xã và UBND xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; không có hiện tượng mất đoàn kết nội bộ; không có cán bộ, công chức vi phạm pháp luật và bị xử lý; các tổ chức chính trị - xã hội của xã được đánh giá đạt loại khá trở lên,...

Đánh giá tiêu chí quốc phòng dựa trên các chỉ tiêu: Chỉ huy trưởng là thành viên UBND xã; chỉ huy phó, chính trị viên, chính trị viên phó là cán bộ kiêm nhiệm; chỉ huy trưởng, chỉ huy phó được đào tạo từ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên và hàng năm phải được tham gia tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, quân sự, pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn; ban chỉ huy quân sự xã có nơi làm việc riêng và trang thiết bị theo quy định của pháp luật.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện

Ngoài ra, đảng viên trong dân quân nòng cốt đạt tối thiểu 18%; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên trong dân quân theo quy định. Ấp đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân thường trực (nếu có), trung đội trưởng dân quân cơ động là đảng viên. Xã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm; không có quân nhân đào, bỏ ngũ, bị kỷ luật tước quân tịch trả về địa phương. Có 100% quân nhân hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị thường trực về địa phương được đăng ký quân dự bị và được quản lý chặt chẽ. Có 100% quân nhân dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật được đăng ký, quản lý chặt chẽ theo chỉ tiêu giao, sẵn sàng động viên khi có lệnh,...

Có nhiều yêu cầu được đặt ra nhưng qua thời gian thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật về 2 tiêu chí hệ thống chính trị (tiêu chí 18 là hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) và quốc phòng (tiêu chí 19 là quốc phòng và an ninh). Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến tháng 6/2019, trong 166 xã thực hiện chương trình XDNTM của tỉnh, có 127 xã đạt tiêu chí 18 và 159 xã đạt tiêu chí 19. TP.Tân An, thị xã Kiến Tường và các huyện: Châu Thành, Tân Trụ, Cần Giuộc đạt cả 2 tiêu chí này. Tại một số địa phương, nhiều xã chưa đạt tiêu chí 18 như Thủ Thừa (8 xã), Đức Hòa (6 xã), Thạnh Hóa (5 xã), Vĩnh Hưng (5 xã), Tân Hưng (7 xã).

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phan Văn Liêm, tiêu chí hệ thống chính trị chưa đạt do có cán bộ bị kỷ luật, có những xã chỉ mới hoàn thành nhiệm vụ. Còn đối với tiêu chí quốc phòng, những xã chưa đạt chủ yếu chưa bảo đảm tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, trình độ chính trị theo quy định./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết