Tiếng Việt | English

17/10/2019 - 20:22

Xây dựng lịch làm việc - cách làm hay ở xã Phước Đông

Lịch làm việc trong tuần của lãnh đạo đơn vị không phải là vấn đề mới nhưng cách xây dựng lịch làm việc một cách bài bản và theo quy trình ở xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An những năm gần đây là một cách làm khá hay, mang lại hiệu quả.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Việt Cường (giữa) khảo sát phương thức xây dựng lịch làm việc của lãnh đạo xã Phước Đông

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Việt Cường (giữa) khảo sát phương thức xây dựng lịch làm việc của lãnh đạo xã Phước Đông

Trước đây, cán bộ, công chức, trưởng các bộ phận, đoàn thể của xã xây dựng lịch làm việc vào đầu tuần tùy theo nội dung công việc của cơ quan. Tuy nhiên, việc xây dựng lịch làm việc có tính chất riêng lẻ từng bộ phận thường gặp khó khăn trong công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị. Từ đó, Đảng ủy, UBND xã Phước Đông xây dựng quy trình cụ thể, đó là dựa vào lịch làm việc của lãnh đạo và các ngành, đoàn thể huyện và kế hoạch của UBND xã, sau cuộc họp giao ban đầu tuần sẽ xác định những nội dung tập trung thực hiện trong tuần. Mỗi cán bộ, công chức, trưởng các bộ phận, đoàn thể xã xây dựng lịch làm việc cá nhân gắn với nhiệm vụ của địa phương. Lịch làm việc được trình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã xem xét thống nhất, in thành văn bản, dán công khai trên bảng thông báo lịch làm việc chung để toàn cơ quan biết nội dung công việc của từng cán bộ trong tuần.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phước Đông - Huỳnh Văn Bánh, cách xây dựng lịch làm việc này tạo sự thống nhất trong toàn đội ngũ cán bộ, công chức về nội dung công việc trong tuần, qua đó nâng cao trách nhiệm, hạn chế tình trạng đi trễ về sớm,... Không chỉ lãnh đạo cơ quan mà tất cả tổ chức, cá nhân đến UBND xã để giải quyết hồ sơ, liên hệ công tác đều có thể biết được cán bộ mình cần gặp đang làm gì, ở đâu và có thể giám sát hoạt động của cán bộ xã.

Quy trình xây dựng lịch làm việc của xã Phước Đông là một trong những nội dung góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân trong tuần. Ông Huỳnh Văn Bánh cho biết thêm, qua 2 năm thực hiện quy trình xây dựng lịch làm việc, mỗi cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu có sự chuyển biến rõ nét, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Lịch làm việc cá nhân không còn tính đối phó mà được xây dựng với những nội dung cụ thể, từ đó góp phần giải quyết công việc một cách khoa học, bài bản, hiệu quả hơn./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết