Tiếng Việt | English

18/01/2020 - 05:15

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Đội phân giới cắm mốc số 7 tỉnh Long An và Đội phân giới cắm mốc số 2 Vương quốc Campuchia xác định vị trí (Ảnh: Thanh Chương)

Đội phân giới cắm mốc số 7 tỉnh Long An và Đội phân giới cắm mốc số 2 Vương quốc Campuchia xác định vị trí (Ảnh: Thanh Chương)

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo” và Đề án số 02 của Tỉnh ủy về xây dựng “Thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên khu vực biên giới”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An thành lập ban chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện các phong trào, mô hình, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng biên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Năm 2019, quán triệt chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trong đó xác định công tác vận động quần chúng là một biện pháp cơ bản, nền tảng, nhằm xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, đơn vị liên tịch, kết nghĩa, đặc biệt là các huyện, xã biên giới trong tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên giới quốc gia, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước 1985 về phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia, Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” và các quy định của địa phương. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình phân giới cắm mốc theo đúng kế hoạch; kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới. Năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; chủ động nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên và quản lý chặt chẽ địa bàn khu vực biên phòng và các loại đối tượng theo đúng chức năng, quy định; duy trì thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; thường xuyên tổ chức trao đổi, hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Năm 2019, đơn vị chủ trì và phối hợp đấu tranh thành công 4 chuyên án, bắt giữ 169 vụ/67 đối tượng. Trong đó tội phạm ma túy 3 vụ/7 đối tượng, thu 75.194kg ma túy các loại; buôn lậu, gian lận thương mại 75 vụ/27 đối tượng, thu giữ 146.300 gói thuốc lá ngoại các loại, 5 tấn đường cát Thái Lan, 2kg chất nổ, 58 cục máy nóng lạnh, 18 xe ôtô, 16 xe môtô là phương vận chuyển; chủ trì bắt 91 vụ/33 đối tượng, khởi tố 3 vụ/5 đối tượng vi phạm pháp luật.

BĐBP phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng tuần tra song phương; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc nhân đạo cho người dân Campuchia, tổ chức cuộc thi phụ nữ biên giới duyên dáng,... Thường xuyên bổ sung luyện tập, triển khai các kế hoạch, phương án chiến đấu bảo vệ địa bàn, đơn vị; thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống cháy, nổ, lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai. Tổ chức 100% các hộ dân có đất sản xuất trên biên giới đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giúp dân 967 ngày công thu hoạch hoa màu, đắp đê chống lũ, làm, sửa chữa đường giao thông nông thôn.

Tuần tra bảo vệ biên giới (Ảnh: Lê Đức)

Tuần tra bảo vệ biên giới (Ảnh: Lê Đức)

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Chỉ huy phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo biên giới, xây dựng 5 cầu bêtông…, tổng trị giá gần 500 triệu đồng; làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền 20 xã biên giới thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; duy trì 13 lớp phổ cập tiểu học cho 91 học sinh, vận động 64 em bỏ học trở lại lớp; chủ trì phối hợp Hội Chữ thập đỏ, BĐBP TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Long An tổ chức 6 đợt khám, chữa bệnh cho 2.055 lượt dân nghèo hai bên biên giới, cấp thuốc miễn phí, tặng quà trị giá 147 triệu đồng; các trạm quân - dân y kết hợp khám, chữa bệnh cho 8.926 lượt người dân trên biên giới; tham gia tiêm chủng mở rộng cho 1.352 cháu, tổ chức lực lượng ứng cứu kịp thời khi có lũ lụt, thiên tai xảy ra, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phát huy kết quả đã đạt, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức quốc gia, quốc giới cho quần chúng nhân dân trên khu vực biên giới, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh hiệu quả với mọi âm mưu lợi dụng dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, gắn với các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân.

Hai là, tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả các phong trào, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh; phối hợp các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội vận động, quyên góp xây dựng nhà Đại đoàn kết và các công trình dân sinh trên khu vực biên giới.

Ba là, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, phối hợp tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản, tinh thần yêu nước cho đoàn viên thanh niên các xã biên giới và BĐBP, phát huy tính xung kích của Đoàn Thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị.

Năm là, chủ động tham mưu địa phương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện hiệu quả phong trào trong thời gian tới. Tăng cường củng cố, xây dựng mối đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên sẽ góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

Đại tá Đoàn Văn An

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Long An

Chia sẻ bài viết