Tiếng Việt | English

10 sự kiện nổi bật năm 2018 của tỉnh Long An

Năm 2018 - năm bản lề quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), đã khép lại với nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Báo Long An ghi nhận các sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội đã diễn ra trên địa bàn.

Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm