Tiếng Việt | English

Dấu ấn Long An

Từ Nghị quyết 26/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình đột phá Đầu tư xây dựng nông thôn mới của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015, Long An đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện... (Hùng Dũng-Tấn Lộc)

Chương trình sản xuất lúa sạch theo quy trình Global Gap ở Đức Huệ
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm