Tiếng Việt | English

Giỗ liệt sĩ ở "Xóm Trầu"

"Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức tổ chức lễ giỗ liệt sĩ tại Khu di tích Xóm Trầu, ớ ấp 4. Xóm trầu là nơi ghi dấu quá trình lãnh đạo của Đảng trong 2 cuộc kháng chiến"

Cúng giỗ Liệt sĩ tại bia Di tích Lịch sử Xóm Trầu
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm