Tiếng Việt | English

Hợp tác cùng phát triển

Bà Rena Biter - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm