Tiếng Việt | English

Long An: Khẩn trương hoàn thành Dự án Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Công nhân lót nền toàn bộ sân khu lưu niệm
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm