Tiếng Việt | English

Một mùa hè xanh ý nghĩa (Đại Lâm)

580 sinh viên khóa D2, trường Đại học an ninh nhân dân đã có một mùa hè xanh đầy bổ ích. họ cùng với đoàn viên, thanh niên, công an 5 xã và người dân của tP.tân an tham gia các hoạt động: Làm đường giao thông nông thôn, vớt lục bình, tuần tra đêm và tham gia sinh hoạt văn nghệ.

Chiến sĩ lớp B1 - B2 làm đường giao thông nông thôn tại xã Bình Tâm, TP.Tân An
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm