Tiếng Việt | English

Mùa bông súng

Khi những con nước đỏ nặng phù sa từ sông Cửu Long đổ về ngập tràn các cánh đồng, những hạt mầm mùa trước