Tiếng Việt | English

Nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy

Công tác phòng cháy chữa cháy đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của mọi gia đình và xã hội. Phòng cháy chữa cháy tốt chính là hành động thiết thực nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và những người xung quanh, góp phần bảo vệ thành quả to lớn của xã hội.

Diễn tập nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy.
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm