Nguồn lợi mùa nước nổi

Mùa nước nổi, bên cạnh bồi đắp phù sa, vệ sinh đồng ruộng, còn là cơ hội mưu sinh cho người dân Đồng Tháp Mười: Giăng lưới bắt cá, nhổ hẹ nước, thu hoạch sen, súng,... Đặc biệt là thu hút khách du lịch các nơi về tham quan, trải nghiệm. (Công Toại)

_nh 4. Mùa l__i cá trên __ng n__c n_i.jpg
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm