Tiếng Việt | English

Ra quân chiến dịch tình nguyện hè

Phương Phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên trao cờ lệnh cho Ban chỉ huy chiến dịch
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm