Tiếng Việt | English

Uống nước nhớ nguồn

Hàng năm, Ngày Thương binh - Liệt sĩ được xem là sự kiện quan trọng của dân tộc, đồng thời, đây cũng là đợt cao điểm để các cấp, các ngành cùng những người đang sống trong cảnh thanh bình hôm nay thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn cũng như tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ năm nay, (27/7/1947-27/7/2017) Long An online giới thiệu một số hình ảnh thể hiện nét đẹp tri ân của dân tộc ta. (Nhóm PV)

Chăm lo gia đình chính sách là thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn. Ảnh: Hữu Tuấn
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm