Tiếng Việt | English

17/03/2016 - 15:06

​Cả 19 ủy viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội

Sáng nay 17-3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN hội nghị hiệp thương lần thứ 2 - Ảnh: Hoàng Long