Tiếng Việt | English

01/07/2015 - 18:44

“Các Đại sứ phải tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế“

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao chú trọng việc tranh thủ sự ủng hộ, nguồn lực của bạn bè quốc tế.

Chiều 1/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt thân mật các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2015-2018 trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Dự buổi gặp mặt còn có lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Bộ Ngoại giao.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao hiệu quả công tác của ngành ngoại giao thời gian qua. Phân tích thế và lực của đất nước trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các nhà ngoại giao quán triệt tốt quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng; nỗ lực thúc đẩy hợp tác toàn diện với các nước; Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, giới thiệu làm cho thế giới hiểu sâu sắc về truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của đất nước và con người Việt Nam. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao chú trọng việc tranh thủ sự ủng hộ, nguồn lực của bạn bè quốc tế, đóng góp vào công cuộc xây dựng, gìn giữ và bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc; chăm lo bảo hộ công dân Việt Nam sinh sống, lao động, học tập tại quốc gia sở tại.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chú trọng, kết nối và phát triển quan hệ ngoại giao nghị viện; tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp 2013 với hệ thống pháp luật được sửa đổi thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Tại buổi tiếp, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp và khẳng định sẽ nắm bắt tốt tình hình trong nước; nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ ngoại giao, hợp tác nghị viện giữa Việt Nam với các nước; làm tốt công tác ngoại giao phục vụ kinh tế, ngoại giao văn hóa, cũng như tranh thủ tối đa sự ủng hộ, hỗ trợ của các nước cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Ngọc Thạch/VOV

Chia sẻ bài viết