Tiếng Việt | English

25/01/2021 - 20:05

“Cô Ba Xuân dân số” nhiệt tình, trách nhiệm

Trong túi xách của mình, lúc nào “cô Ba Xuân” cũng mang theo sổ ghi chép đầy đủ để tổng hợp, báo cáo định kỳ và có giải pháp vận động, tuyên truyền hiệu quả “Cô Ba Xuân” là cái tên th