Tiếng Việt | English

11/04/2016 - 13:40

[Infographics] Thông tin về các thành viên mới của chính phủ

Nhấp chuột vào đây để xem kích thước chuẩn

Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Chính phủ tính đến ngày 9/4 gồm có 27 thành viên./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết