Tiếng Việt | English

14/10/2015 - 15:20

“Nhân dân hài lòng sẽ cùng Đảng, chính quyền giải quyết thách thức"

Chủ tịch UBTW MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân: “Khi hài lòng thì trước khó khăn, thách thức, nhân dân sẽ phát huy trách nhiệm để cùng Đảng, chính quyền giải quyết".

Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc tại thành phố Đà Lạt vào sáng nay (14/10), với sự tham dự của 328 đại biểu đại diện cho 38.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới”

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ qua, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế và xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 14,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên đáng kể. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 25 ngàn tỷ đồng, vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 81.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trong nước chiếm 97%.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đã đạt hơn 52 triệu đồng/năm, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2010. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh còn dưới 2%, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 6%.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững, đoàn kết trong Đảng và đồng thuận trong xã hội ngày càng được tăng cường và củng cố.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương những thành tích nỗ lực to lớn và toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã đạt trong 5 năm qua.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Để phát huy tốt hơn nữa tiềm năng về con người, tài nguyên của Lâm Đồng và cơ hội phát triển của thời kỳ hội nhập quốc tế mới, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đại hội cần tập trung, quan tâm vào 3 nội dung chính: Tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa việc thực hiện mô hình tăng trưởng của tất cả các ngành kinh tế và mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã với 3 đột phá chiến lược được thiết kế và triển khai phù hợp với ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của tỉnh nhà.

Xây dựng thành phố Đà Lạt thành thành phố thông minh, đòi hỏi sự tham gia tích cực, sáng tạo của 4 chủ thể: chính quyền thành phố, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội như bệnh viện, trường học, cơ sở văn hóa và các công dân thành phố. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, được đánh giá qua sự hài lòng của nhân dân và được bảo vệ bởi nhân dân.

Về những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đại hội phân tích, làm rõ là cần phải làm gì ở mỗi cơ quan quản lý nhà nước, mỗi cấp ủy xã, phường, huyện và tỉnh để đảm bảo đòi hỏi của Hiến pháp 2013.

Để thực hiện mục tiêu tổng quát đã nêu trong báo cáo chính trị, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, gần gũi và gắn bó với nhân dân, tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh toàn dân, đảm bảo đồng thuận xã hội, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lưu ý: Lãnh đạo đảng và chính quyền ở xã, huyện, tỉnh cần biết rõ nhân dân hài lòng như thế nào với hoạt động quản lý và lãnh đạo ở mỗi cấp, với cuộc sống của mình.

"Khi nhân dân hài lòng thì trước những khó khăn, thách thức đang tồn tại, nhân dân sẽ phát huy trách nhiệm để cùng đảng, chính quyền giải quyết khó khăn, thách thức đó. Khi chúng ta làm cho nhân dân hài lòng thì sẽ không có nền tảng xã hội cho tự diễn biến, kẻ thù bên ngoài sẽ không thể tự kích động tự diễn biến”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Đối với nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đại hội trên cơ sở quán triệt sâu sắc tiêu chuẩn các đảng viên được quy định tại Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, căn cứ quy chế bầu cử trong đảng và xuất phát từ thực tiễn của Đảng bộ, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chon những đồng chí đủ tiêu chuẩn, thật sự xứng đáng bầu vào ban chấp hành Đảng bộ, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ./.

Quang Sáng/VOV- Tây Nguyên 

Chia sẻ bài viết