Tiếng Việt | English

30/01/2023 - 16:19

10.800 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2023

Trong tháng 1 năm 2023, cả nước có 10.800 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 0,7% so với tháng trước và giảm 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 1 năm 2023, cả nước có 10.800 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 0,7% so với tháng trước và giảm 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Có 15.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 146,8% và giảm 21,2%, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 01/2023 lên 25.900 doanh nghiệp, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước.


(Ảnh minh họa: KT)

Cũng trong tháng 1, cả nước có 34.994 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,6 % so với cùng kỳ năm 2022. Có 6.841 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 3,4%. Có 2.038 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,6%./.

Trần Ngọc/VOV.VN

Chia sẻ bài viết