Tiếng Việt | English

27/10/2021 - 10:44

10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012: Tạo đà cho hợp tác xã phát triển

Qua 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, tỉnh Long An đạt nhiều kết quả nổi bật: Số lượng và chất lượng của HTX nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định được vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong nền nông nghiệp hiện đại...

Hợp tác xã Nông nghiệp Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phước Thịnh là một trong những hợp tác xã hoạt động hiệu quả

Hợp tác xã Nông nghiệp Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phước Thịnh là một trong những hợp tác xã hoạt động hiệu quả

Phát triển về số lượng lẫn chất lượng

Luật HTX năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2013, quy định rõ bản chất của tổ chức HTX, tạo ra khung pháp lý cơ bản, phù hợp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển HTX.

Theo đó, tỉnh có nhiều chính sách ưu tiên, tạo điều kiện cho HTX phát triển như đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ cao; tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX; thành lập mới HTX, liên hiệp HTX; hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; giao đất, cho thuê đất; ưu đãi về tín dụng, thuế; hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của HTX với doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền cho biết: “Luật HTX năm 2012 ra đời tạo điều kiện cho HTX hoạt động bài bản, phát huy được vai trò của các thành viên trong HTX; đồng thời, Nhà nước cũng có nhiều chính sách tạo điều kiện cho HTX phát triển về số lượng lẫn chất lượng.

Dự kiến, đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 215 HTX nông nghiệp (tăng 170 HTX so với thời điểm ngày 01/7/2013), trong đó số HTX thành lập mới trong giai đoạn 2013-2021 là 189 HTX. Số lượng thành viên HTX, tính đến ngày 31/12/2021, có khoảng 4.630 thành viên (tăng 3.598 thành viên so với thời điểm ngày 01/7/2013). Số lượng thành viên bình quân 1 HTX là 25 thành viên.

Tỷ lệ thành viên sử dụng sản phẩm, dịch vụ do HTX cung cấp đạt khoảng 70% đối với các HTX thực hiện cung cấp dịch vụ. Về vốn điều lệ HTX, tổng vốn điều lệ các HTX hiện tại là 159.203 triệu đồng (tăng gần 128.419 triệu đồng so với thời điểm ngày 01/7/2013), bình quân 1 thành viên góp khoảng 35 triệu đồng”.

HTX Nông nghiệp Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phước Thịnh (xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc) là một trong những mô hình HTX điểm điển hình của tỉnh. HTX được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, góp phần tạo điều kiện cho HTX hoạt động ngày càng hiệu quả. HTX Phước Thịnh hiện xây dựng được hệ thống nhà lưới, sử dụng phân vi sinh trong sản xuất, hệ thống tưới tiết kiệm.

HTX thực hiện hợp đồng liên kết với các công ty, siêu thị trong và ngoài tỉnh, với tổng diện tích 30ha (trong đó 7,22ha sản xuất theo quy trình VietGAP), sản lượng tiêu thụ hơn 1.800 tấn/năm. HTX thực hiện các dịch vụ mua bán rau, củ, quả, vật tư, phân bón, dịch vụ tiệc cưới và kinh doanh xe tải vận chuyển rau; tổ chức thu mua nông sản của thành viên với giá cao hơn thương lái bên ngoài.

 Giám đốc HTX Nông nghiệp Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phước Thịnh - Đặng Duy Dũng chia sẻ: “Hiện nay, HTX có 54 thành viên chính thức và 120 thành viên liên kết. Thời gian qua, các cấp, các ngành hỗ trợ HTX rất nhiều như tạo điều kiện tham gia tập huấn nâng cao trình độ Ban Giám đốc HTX, tham gia xúc tiến thương mại, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi,... Nếu không có sự “tiếp sức” của các cấp, các ngành, HTX sẽ không phát triển như hôm nay”.

http://Thời gian qua, tỉnh có nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển và hoạt động hiệu quả

Thời gian qua, tỉnh có nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển và hoạt động hiệu quả

Để phát triển ổn định hơn trong thời gian tới

Xác định “chìa khóa” nâng cao chất lượng hoạt động của HTX nông nghiệp chính là nâng cao năng lực quản lý, điều hành của hội đồng quản trị, Ban Giám đốc HTX và thay đổi nhận thức của thành viên HTX. Theo đó, hàng năm, ngành Nông nghiệp, Liên minh HTX tỉnh, cấp huyện đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX do các trường thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trong và ngoài tỉnh. Nội dung các lớp tập huấn gồm hướng dẫn hoạt động theo Luật HTX, xây dựng phương án kinh doanh, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường, quản trị kinh doanh,...

Giai đoạn 2013 - 2020, ngành Nông nghiệp phối hợp Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý HTX và cán bộ quản lý kinh tế tập thể cấp tỉnh, huyện với 4.417 lượt người dự, tổng kinh phí 2.919 triệu đồng. Riêng Liên minh HTX tỉnh phối hợp các trường tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ quản lý HTX, cán bộ quản lý kinh tế tập thể cấp tỉnh, huyện, hội viên phụ nữ, với kinh phí 2.969 triệu đồng.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Thạnh - Mai Văn On cho biết: “Để HTX hoạt động hiệu quả thì điều đầu tiên là hội đồng quản trị và ban giám đốc phải linh hoạt, chủ động trong các hoạt động kinh doanh, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước. Và thực tế, nơi nào ban giám đốc hoạt động mạnh, nơi đó HTX hoạt động hiệu quả”.

“Để mô hình HTX nông nghiệp phát triển ổn định hơn trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền, tập huấn pháp luật về HTX; hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012; tiếp tục rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012 để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế như thủ tục đăng ký, giải thể tự nguyện, giải thể bắt buộc đối với HTX; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX.

Tiếp tục rà soát tình hình hoạt động của các HTX, giải quyết dứt điểm HTX ngưng hoạt động và HTX ngưng hoạt động lâu năm không giải thể được do chưa xử lý được tài chính, tài sản, nợ đọng,...; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển kinh tế tập thể” - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền cho biết thêm./.

Giai đoạn 2016 - 2020, kết quả triển khai xây dựng cánh đồng lớn đối với cây lúa: Tính lũy kế có 67 doanh nghiệp và 9 HTX tham gia với tổng diện tích 113.843,8ha, 40.779 hộ tham gia liên kết, 655 cánh đồng, tổng diện tích thu mua 78.650,95ha, đạt 69,1%. Về xây dựng dự án/ phương án cánh đồng lớn, có 7 doanh nghiệp và 1 HTX đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án/ phương án với tổng diện tích thực hiện 33.471,1ha, 15.684 hộ tham gia liên kết, 237 cánh đồng, tổng diện tích thu mua 27.459,92ha.

Từ năm 2013 đến nay, các tổ chức tín dụng (ngân hàng) đã cho các HTX nông nghiệp vay với số tiền 9.694 triệu đồng từ nguồn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An. Ngoài ra, đã hỗ trợ HTX Hưng Phú vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg, ngày 14/11/2013, với số tiền 1.000 triệu đồng.

Giai đoạn 2013 - 2020, có 36 HTX được Nhà nước cho mượn, thuê đất xây dựng, chủ yếu là trụ sở, nhà kho, chiếm 16,7% tổng số HTX toàn tỉnh.

Giai đoạn 2016 - 2020, dự án VnSAT hỗ trợ 11 tiểu dự án đầu tư hạ tầng cho 11 HTX bao gồm: 3 nhà kho, 11 trạm bơm, 16 trạm biến áp, 9 tuyến đường giao thông nội đồng, 2 cầu, 1 cống,... với tổng kinh phí 70.930 triệu đồng, trong đó vốn IDA 58.967 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh đối ứng 11.963 triệu đồng.

Trong giai đoạn 2013 - 2020, đã hỗ trợ 140 lượt HTX ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới với tổng kinh phí 36.899 triệu đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách Trung ương 27.006 triệu đồng, ngân sách địa phương 9.893 triệu đồng.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết