Tiếng Việt | English

29/12/2015 - 09:00

Long An

148 cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 28-12-2015, Ban Thường trực UB.MTTQVN tỉnh Long An tổ chức hội nghị lần thứ 5 (khóa VIII) tổng kết Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2015 đồng thời đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2016; kiện toàn UBMTTQVN tỉnh (khóa VIII).


Nguyên Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh - Võ Lê Tuấn tặng cờ cho đại diện 6 tập thể

Đến dự hội nghị có Ủy viên UB.Trung ương MTTQVN - Trưởng ban công tác phía Nam - Võ Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên.

Qua triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBMTTQVN tỉnh năm 2015, Mặt trận và các tổ chức thành viên ở các cấp tổ chức tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn, động viên các tầng lớp nhân dân trong tham gia thực hiện dân chủ và các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động (CVĐ) lớn.

CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; CVĐ “Ngày vì người nghèo” và CVĐ “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”; các phong trào do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động đều thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân ở địa bàn dân cư tham gia, nhất là việc hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh và ổn định cuộc sống; Phát huy dân chủ và hòa giải ở cơ sở; bảo vệ an ninh trật tự, môi trường; đóng góp cho các chủ trương của chính quyền ở cơ sở được chú trọng,…từ đó góp phần tích cực vào việc phát huy dân chủ, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị tiếp tục được khẳng định và ngày càng phát huy. UBMTTQVN các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực bổ sung, kiện toàn UBMTTQVN các cấp và Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố đảm bảo theo Điều lệ quy định, quy tụ sự tham gia ngày càng nhiều hơn của các cá nhân tiêu biểu ở địa phương cho các hoạt động ích nước, lợi dân,…góp phần thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Hội nghị đã thông qua tờ trình kiện toàn UBMTTQVN tỉnh khóa VIII; hiệp thương nhân sự. Theo đó, ông Võ Lê Tuấn thôi giữ chức Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và bổ sung ông Nguyễn Thanh Cang vào chức danh Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên UB Trung ương MTTQ VN - Trưởng ban công tác phía Nam - Võ Văn Thiện đề nghị các cấp tổ chức tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tham gia chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. UBMT các cấp thực hiện nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe nhân dân nói”; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân,...

Dịp này, 148 cá nhân nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc do UB. Trung ương MTTQVN trao tặng; UBMTTQVN tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể và bằng khen cho 15 tập thể có thành tích trong công tác mặt trận năm 2015./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết