Tiếng Việt | English

24/11/2021 - 15:33

18 thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban; cơ quan Thường trực là Ban Nội chính Trung ương.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết