Tiếng Việt | English

10/08/2022 - 11:00

19 hành vi tham nhũng, tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa hướng dẫn một số nội dung cần tập trung chỉ đạo phòng, chống, trong đó nhận diện 19 hành vi.

Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ bài viết