Tiếng Việt | English

15/09/2020 - 14:49

274 tỉ mua bù gạo, bổ sung thiết bị y tế vào danh mục dự trữ quốc gia

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia.

Nội dung này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sáng 15/9, tại phiên họp 48.

Mua bù 23.000 tấn gạo

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình của Chính phủ cho biết từ ngày 1/6/2019 đến hết ngày 31/5/2020 đã xuất cấp tổng số 23.000 tấn gạo để cứu trợ cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, hỗ trợ Tết Nguyên đán…, kịp thời giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

"Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 274 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 cho Bộ Tài chính để mua bù tổng số 23.000 tấn gạo đã xuất" - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết và nhấn mạnh số kinh phí được bổ sung sử dụng để mua lương thực theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng quy định.


Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cơ quan thẩm tra đánh giá việc xuất cấp 23.000 tấn gạo với lý do như Tờ trình là cần thiết và Chính phủ đề nghị sung kinh phí là phù hợp với quy định của Luật dự trữ quốc gia.

Với 100% các thành viên tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Bổ sung vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia

Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, nguồn vật tư, thiết bị y tế dự trữ thường xuyên tại các cơ sở y tế không đủ đáp ứng.

Do vậy, để chủ động phòng, chống dịch bệnh cũng như chủ động đáp ứng yêu cầu khẩn cấp về y tế trong các tình huống đột xuất do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn và các tình huống quốc phòng, an ninh xảy ra tương lai, việc bổ sung thêm nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia là rất cần thiết.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm TCNS Nguyễn Đức Hải bày tỏ tán thành với việc cần thiết ban hành Nghị quyết về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia, đồng thời khẳng định việc bổ sung này là phù hợp với quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thống nhất bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng hóa dự trữ quốc gia, và giao cho Chính phủ quy đinh chi tiết các mặt hàng này đảm bảo các tiêu chí theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết