Tiếng Việt | English

26/07/2019 - 15:11

3 tập thể, 8 cá nhân được khen thưởng phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019

Ngày 26/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) khối Liên cơ tỉnh Long An tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019; sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Chủ tịch Hội CCB khối Liên cơ - Võ Văn Ân tặng giấy khen cho đại diện 3 tập thể có thành tích

5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành, xuất sắc nhất là công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương, tỉnh, địa phương phát động; chăm lo xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng các cấp Hội trong sạch vững mạnh.

Nhiều hội cơ sở có những biện pháp hay, nội dung hoạt động thi đua phong phú, sát thực,… được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hội CCB khối Liên cơ giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, kịp thời đấu tranh với những quan điểm sai trái ảnh hưởng đến uy tín của Đảng; đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội. Tích cực tham gia và giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp Hội và hội viên đóng góp không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,…

Ngoài ra, Hội CCB khối Liên cơ còn có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Hội tích cực tham gia các phong trào: Đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau vượt khó, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đồng đội,..

Các cá nhân nhận giấy khen trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019

6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền, kịp thời tổ chức quán triệt đến hội viên các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các kế hoạch của cơ quan, đơn vị và Hội CCB tỉnh.

Hội thông tin kịp thời những sự kiện quan trọng trong và ngoài nước để định hướng tư tưởng, bảo đảm cho hội viên an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tham gia cùng Đoàn Thanh niên, Công đoàn viên chức đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các phần tử xấu; góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,…

Tại hội nghị, có 3 tập thể và 8 cá nhân được khen thưởng trong phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết