Tiếng Việt | English

20/05/2019 - 17:49

Agribank Long An biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2019

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), vừa qua, Agribank Long An tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2019.

Agribank Long An biểu dương, khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2019

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Agribank đã tổ chức sơ kết hàng năm để tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nhằm động viên tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động.

Việc triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã giúp cấp ủy các chi bộ trực thuộc nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa và hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá chặt chẽ và đi vào chiều sâu.

Hầu hết cán bộ, đảng viên và người lao động thể hiện sự quan tâm, đồng thuận và từng bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động với tinh thần tận tâm trong công việc, tận tụy với khách hàng.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Long An – Nguyễn Kim Thài nhấn mạnh cần tổ chức, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng thường xuyên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác trong học tập, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt.

Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Long An tặng 19 giấy khen cho cá nhân và 1 tập thể thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2019.

Dịp này, Đảng ủy cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Long An cũng mời Thạc sĩ Đinh Thị Điều - nguyên Phó trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II thông tin về ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Bác nhằm tuyên truyền, tôn vinh và rút ra những bài học kinh nghiệm trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác./.

Bích Hồng

Chia sẻ bài viết