Tiếng Việt | English

28/06/2022 - 20:45

Anh Nguyễn De Goonl được bầu giữ chức danh Bí thư Thị đoàn Kiến Tường nhiệm kỳ 2022-2027

Trong 02 ngày 27 và 28/6/2022, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Kiến Tường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Bí thư Thị ủy Kiến Tường - Phạm Xuân Bách, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Long An - Võ Minh Quốc cùng 120 đại biểu chính thức dự đại hội.

Đồng chí Nguyễn De Goonl được bầu giữ chức danh Bí thư Thị đoàn Kiến Tường nhiệm kỳ 2022-2027

Tại đại hội, các đại biểu được nghe báo cáo những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ 2022- 2027, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Thị đoàn Kiến Tường, nhiệm kỳ 2017- 2022, báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2027, thảo luận một số nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Kiến Tường - Tiên phong, Đổi mới, Khát vọng, Phát triển”, đại hội đề ra 12 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cụ thể, phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; hàng năm, mỗi Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc có ít nhất 2 công trình, phần việc thanh niên, cấp thị xã có 2 công trình thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phấn đấu ít nhất 90% Đoàn xã, phường thành lập được ít nhất 1 tổ hợp tác phát triển kinh tế, phấn đấu thị xã thành lập 1 Hợp tác xã của thanh niên; phấn đấu kết nạp mới 3.000 đoàn viên; giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng; thành lập ít nhất 2 Chi đoàn, Chi hội trong doanh nghiệp, nhà trọ;...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Kiến Tường, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 19 đồng chí và bầu 11 đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết. Anh Nguyễn De Goonl được đại hội bầu giữ chức danh Bí thư Thị đoàn Kiến Tường khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã nhiệm kỳ 2017-2022./.

Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết