Tiếng Việt | English

19/09/2022 - 16:38

Bà Cao Thị Thùy Linh tái đắc cử Bí thư Chi bộ Hành chính – Trị sự, Báo Long An nhiệm kỳ 2022-2025  

Ngày 19/9, Chi bộ Hành chính – Trị sự, Báo Long An tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Bà Cao Thị Thùy Linh tái đắc cử Bí thư Chi bộ Hành chính – Trị sự nhiệm kỳ mới.

Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Báo Long An, Phó Tổng Biên tập Báo Long An - Châu Hồng Khá phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Hành chính – Trị sự lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác hành chính, tổng hợp, thi đua - khen thưởng, kỷ luật; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động. Chất lượng tham mưu trong từng lĩnh vực ngày càng được nâng lên. Công tác phát hành, quảng cáo được tăng cường, doanh thu hàng năm vượt kế hoạch.

Đảng viên Chi bộ Hành chính – Trị sự bỏ phiếu bầu Bí thư

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Hành chính – Trị sự đề ra chỉ tiêu: Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu tham mưu đơn vị đạt kế hoạch nguồn thu; số lượng phát hành báo in 4.500 bản/kỳ, số cuối tháng 22.000 bản/năm, phấn đấu Báo Xuân 8.500 bản/năm. Bên cạnh đó, chi bộ cũng đề ra công trình đột phá là phấn đấu tham mưu thực hiện nguồn thu tăng 5% so với chỉ tiêu nguồn thu của đơn vị.

Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Báo Long An, Phó Tổng Biên tập Báo Long An - Châu Hồng Khá tặng hoa chúc mừng đồng chí Cao Thị Thùy Linh tái đắc cử Bí thư Chi bộ Hành chính - Trị sự nhiệm kỳ mới

Đại hội bầu đồng chí Cao Thị Thùy Linh tái đắc cử Bí thư Chi bộ Hành chính - Trị sự nhiệm kỳ mới./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết