Tiếng Việt | English

04/04/2017 - 15:50

Ban CHQS Cần Giuộc và TP.Tân An - Chi khu Quân sự TP.Bavét và TP.Svay Rieng: Thực hiện tốt quy chế kết nghĩa và biên bản hợp tác năm 2016

Ngày 04/4, huyện Cần Giuộc tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện quy chế kết nghĩa và biên bản hợp tác năm 2016 giữa Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cần Giuộc, Ban CHQS TP.Tân An, tỉnh Long An với Chi khu Quân sự TP.Bavét, Chi khu Quân sự TP.SvayRieng thuộc Tiểu khu Quân sự tỉnh SvayRieng (Campuchia).

Đại tá Trần Văn Trai - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Long An; Thiếu tướng Pen Sarun - Tiểu khu trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Svay Rieng đến dự