Tiếng Việt | English

03/11/2021 - 11:12

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức tập huấn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Ngày 03/11, Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An tổ chức tập huấn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp cho đội ngũ cán bộ phụ trách tại các cơ quan, đơn vị và các địa phương cấp huyện.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy – Nguyễn Thành Vững phát biểu tại buổi tập huấn

Theo Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy – Nguyễn Thành Vững, hội nghị tập huấn lần này nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo quy định tại Đề án 03 của Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của bộ phận nội chính và phòng, chống tham nhũng và các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ.

Các đại biểu dự buổi tập huấn

Trong đó, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ được tập huấn các chuyên đề gồm những vấn đề cơ bản về nội chính và công tác nội chính; về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; công tác nghiên cứu, đề xuất và thẩm định, thẩm tra; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách tư pháp, tham mưu tổ chức các cuộc hội nghị và chế độ thông tin báo cáo.

Phó vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Nội chính Trung ương – Trần Hoàng Kiếm tập huấn một số chuyên đề liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy – Nguyễn Thành Vững  nhấn mạnh: Qua cuộc tập huấn giúp bộ phận nội chính, phòng, chống tham nhũng cấp huyện, các đơn vị liên quan có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tạo nhận thức thống nhất về một số vấn đề, quan niệm về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, qua cuộc tập huấn sẽ góp phần hướng dẫn một số quy trình nghiệp vụ công tác để bộ phận nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện, các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham khảo, vận dụng vào thực tiễn hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời gian tới./.

Kiên Định – Lê Đức

Chia sẻ bài viết