Tiếng Việt | English

19/03/2019 - 19:17

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Huyện ủy Cần Đước

Ngày 19/3, đoàn Kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong đợt này, Đoàn cũng tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương và việc triển khai Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước

Theo Huyện ủy Cần Đước, Đảng bộ huyện hiện có 39 tổ chức cơ sở Đảng gồm 28 đảng bộ cơ sở và 11 chi bộ cơ sở; 273 chi bộ trực thuộc đảng ủy và 3.124 đảng viên. Đánh giá của Huyện ủy Cần Đước khẳng định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương về nêu gương được thực hiện nghiêm túc từ huyện đến cơ sở, tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trong công tác phê bình, tự phê bình của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Cán bộ, đảng viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Các thành viên trong đoàn thực hiện kiểm tra một số hồ sơ liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ường 4 (khóa XII) tại cơ sở

Song song đó, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, trên thực tế, Huyện ủy Cần Đước cũng nhìn nhận việc tổ chức triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc tổ chức, triển khai các quy định của Trung ương ở một số tổ chức đảng còn chậm, nội dung chưa cụ thể, chưa sát với tình hình thực tế địa phương.

Qua công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 còn một số chi bộ, đảng bộ chưa mạnh dạn nhận diện những khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ một số nơi thực hiện chưa bảo đảm theo hướng dẫn, việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện về những điều đảng viên không được làm chưa chặt chẽ hay như việc cụ thể quy định về nêu gương ở một số nơi còn khá lúng túng, thiếu linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng mô hình cụ thể hóa việc nêu gương.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Đông – Huỳnh Văn Bánh thông tin đến đoàn một số nội dung trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Trung ương tại cơ sở

Tại buổi làm việc, ý kiến của các thành viên trong đoàn cũng đề nghị các thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước cần làm rõ thêm các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết, các quy định của Trung ương; công tác tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát nhất là các vấn đề nóng, được dư luận quan tâm; nhận diện và đánh giá 27 biểu hiện suy thoái trong đảng viên, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các vấn đề xã hội cũng như việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm tra…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương có liên quan với nhiều sáng kiến, mô hình trong thực hiện cũng như nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Góp ý với Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước tiếp tục thực hiện việc kiểm tra trong toàn Đảng bộ về thực hiện các nội dung Nghị quyết, các quy định của Trung ương để từ đó cụ thể hóa trong các hoạt động tuyên truyền, xây dựng kế hoạch sát thực tế, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước cũng cần chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định nêu gương, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn bộc lộ trong thời gian qua liên quan đến thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định của Trung ương.

Trước đó, đoàn Kiểm tra số 2 trực tiếp khảo sát các vấn đề liên quan đối với Đảng ủy xã Phước Đông và Chi bộ ấp 2, xã Phước Đông. Qua khảo sát, trao đổi thẳng thắn có thể thấy việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện khá tốt, xây dựng được nhiều mô hình triển khai học tập nghị quyết, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác xây dựng Đảng.

Đoàn trực tiếp thực hiện khảo sát tại xã Phước Đông

Tuy nhiên, cũng như đánh giá của Trung ương hiện nay việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Trung ương, đa số mới dừng lại ở tổ chức, đảng viên, chưa thực sự đi vào cuộc sống nhân dân. Việc nắm nội dung Nghị quyết của cán bộ còn chung chung, có trường hợp chưa nắm được nội dung cốt lõi của Nghị quyết. Do đó, đoàn cũng đề nghị Đảng ủy xã Phước Đông cần tiếp tục quan tâm hơn nữa khâu tổ chức triển khai Nghị quyết, có thể triển khai dưới nhiều hình thức và triển khai nhiều lần để mỗi đảng viên có thể nắm vững Nghị quyết, các quy định của Trung ương, từ đó việc triển khai vào thực tiễn sẽ tốt hơn. Đồng thời, việc thực hiện viết các nội dung cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, bài thu hoạch cũng không nên quá cứng nhắc, máy móc, phải dựa vào thực tiễn. 

Thông tin với Đảng ủy xã Phước Đông, chi bộ ấp 2, xã Phước Đông, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải cho biết, chủ trương sắp tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiến hành xóa chi bộ cơ quan cấp xã (chỉ giữ lại chi bộ Công an, Quân sự), phân công những đảng viên này về sinh hoạt tại các chi bộ ấp, khu phố để củng cố hoạt động cũng như khắc phục tình trạng thiếu đảng viên trẻ, tăng cường mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đang lấy ý kiến, xây dựng, biên tập quy định về việc lãnh đạo tỉnh, Tỉnh ủy viên, trưởng các Ban đảng Tỉnh ủy về sinh hoạt tại chi bộ ấp, khu phố nơi được phân công phụ trách./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết