Tiếng Việt | English

30/12/2021 - 08:41

Báo chí phải là diễn đàn tin cậy của nhân dân

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra từ ngày 29 đến 31/12/2021, là sự kiện được những người làm báo trong cả nước quan tâm. Đại hội sẽ thảo luận các vấn đề về phương hướng hoạt động, nhiệm vụ của báo chí trong thời đại mới, trong đó có việc báo chí thu phí, đề xuất hỗ trợ báo chí trong giai đoạn kinh tế khó khăn do dịch Covid-19...

Hiện nay, cả nước có 816 cơ quan báo chí với khoảng 40.000 người đang công tác tại các cơ quan báo chí, trong đó có 17.161 người được cấp thẻ nhà báo. Thời gian qua, báo chí thực hiện nghiêm túc sự lãnh, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và trở thành diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Báo chí chủ động, kịp thời thông tin về những vấn đề lớn của đất nước, có vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội. Nhất là trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, báo chí là một trong những lực lượng tiên phong phòng, chống dịch. Những người làm báo đã không ngại hiểm nguy, vất vả, xông pha nơi tuyến đầu để kịp thời phản ánh những thông tin chính xác đến bạn đọc.

Báo chí đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, KT - XH; tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình và cách làm hay, biểu dương tấm gương người tốt, việc tốt,...

Các nhà báo là những chiến sĩ xung kích, tiên phong trên mặt trận đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Báo chí ngày càng khẳng định vai trò của mình, trở thành diễn đàn tin cậy, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân và tạo được lòng tin đối với bạn đọc./.

An Như

Chia sẻ bài viết