Tiếng Việt | English

12/03/2020 - 13:43

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm không của riêng ai

Vấn đề môi trường không còn là chuyện của mỗi quốc gia mà là của toàn cầu. Bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm cũng là trách nhiệm không của riêng ai.

Thời gian qua, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh tham gia trồng cây xanh ven đường, các công viên được tu bổ và xây mới, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học cũng chú trọng xây dựng mảng xanh. Đó là những việc làm mang ý nghĩa thiết thực nhằm bảo vệ môi trường.

Để phong trào ngày càng lan tỏa, thời gian gần đây, Đoàn Thanh niên ở các địa phương cũng phát động: Tuần lễ sạch và xanh, Ngày chủ nhật xanh. Tuy nhiên, những hoạt động này chủ yếu diễn ra ở những khu trung tâm, thị trấn chứ chưa lan rộng đến những vùng nông thôn có nhiều khu, cụm công nghiệp hoạt động. Hành động đơn giản và thiết thực nhất của việc chung tay bảo vệ môi trường là mỗi người tích cực trồng cây để tạo môi trường sống xanh, trong lành.

Thời gian qua, chính quyền các cấp thực sự quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, trong đó phải kể đến việc xử lý rác nội ô thị trấn, thị tứ, khu công nghiệp và vùng nông thôn… Nhờ sự quan tâm, đầu tư việc bảo vệ môi trường một cách căn cơ của chính quyền các cấp, nên tin rằng, quá trình phát triển của địa phương sẽ đi đôi với bảo vệ môi trường bền vững./.

Nguyễn Thanh - Hùng Hai

Chia sẻ bài viết