Tiếng Việt | English

24/09/2021 - 10:03

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

UBND tỉnh Long An chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025".

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Chương trình nhằm bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, cá nhân của trẻ em khi tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng. Ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em.

Ngoài ra, chương trình còn góp phần quan trọng trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để biết tự bảo vệ bản thân và cách tương tác an toàn trên môi trường mạng. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành thực hiện những giải pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Qua đó, bảo đảm các điều kiện cần thiết để trẻ em được tham gia an toàn, lành mạnh trên môi trường mạng. Các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để trẻ phục hồi khi chịu tác động tiêu cực từ môi trường mạng...

Theo kế hoạch thực hiện chương trình này đến 2025, tỉnh đề ra mục tiêu có 100% các trường tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em định kỳ tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn. 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp khi có yêu cầu. 

Tỉnh phấn đấu 100% tổ chức, cá nhân khi bị tố giác, phát hiện vi phạm quy định pháp luật đối với trẻ em trên môi trường mạng bị xử lý. Đồng thời, thực hiện chương trình cũng cung cấp dịch vụ, ứng dụng cho trẻ em, triển khai các giải pháp để bảo vệ trẻ em và hỗ trợ cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em quản lý việc sử dụng ứng dụng, dịch vụ của trẻ em./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết