Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Cần Đước

Bầu cử trưởng, phó ấp, khu phố nhiệm kỳ 2015-2017 đạt kết quả cao

Chủ tịch UBND huyện - Phạm Chí Tâm trao giấy khen cho các tập thể

Ngày 2-6-2015, UBND huyện Cần Đước tổng kết công tác bầu cử trưởng, phó ấp, khu phố nhiệm kỳ 2015-2017. Theo đó, việc tổ chức bầu cử trưởng ấp, khu phố các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện công tác chuẩn bị theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm cho cuộc bầu cử đạt kết quả cao.

Trong quá trình chuẩn bị, các xã, thị trấn tổ chức thành công các cuộc họp dân tiến hành kiểm điểm hoạt động của trưởng ấp, khu phố trong nhiệm kỳ qua, hiệp thương giới thiệu người ứng cử, lập danh sách hộ cử tri, niêm yết tiểu sử người ứng cử, danh sách cử tri, chuẩn bị điểm bầu cử bảo đảm an ninh, trật tự. Đặc biệt, các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử giúp người dân hiểu và tích cực tham gia công tác bầu cử.

Kết quả cuộc bầu cử trưởng ấp, khu phố trên địa bàn huyện có 43.168 hộ cử tri đi bầu cử (đạt 99,06%, số phiếu hợp lệ là 99,46%). Cuộc bầu cử phó trưởng ấp, khu phố tổ chức theo hình thức giơ tay tín nhiệm, có 30.474 hộ cử tri tham gia (đạt 69,93%); qua đó, bầu chọn 236 trưởng, phó ấp, khu phố nhiệm kỳ 2015-2017.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện - Phạm Chí Tâm đã trao giấy khen cho 6 tập thể hoàn thành tốt công tác bầu cử trưởng, phó ấp, khu phố nhiệm kỳ 2015-2017.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết