Tiếng Việt | English

11/01/2016 - 05:19

Bế mạc Hội nghị đầu năm, Campuchia đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng

Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cầm quyền (CPP) lần thứ 39, nhiệm kỳ năm 5 đã bế mạc và đề ra 9 nhiệm vụ năm 2016.

Các đại biểu đã thảo luận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2015 vừa qua đã làm cho đời sống nhân dân Campuchia từng bước được nâng cao. Hội nghị tiếp tục khẳng định lại giá trị chiến thắng Pon Pot 7/1/1979, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng đồng thời quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng này trong những năm tới.

Hội nghị đầu năm của Đảng CPP đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Năm 2016 này Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 39 của Đảng nhân dân cầm quyền Campuchia (CPP) đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng như trong quan hệ quốc tế.

Một trong những nhiệm vụ đó là đề ra phương hướng tăng trưởng kinh tế Campuchia năm 2016 đạt 7%, kiềm chế lạm phát ở dưới mức 3,5%, xóa đói giảm nghèo đạt 1%.

Về vấn đề biên giới, sẽ đẩy mạnh công tác đàm phán, phân giới cắm mốc biên giới với các nước láng giềng bằng biện pháp hòa bình và hữu nghị; chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử xã, phường năm 2017 và tiến tới bầu cử Quốc hội năm 2018.

Hội nghị cũng thống nhất tiếp tục thực hiện đối thoại với các đảng đối lập trong giải quyết các vấn đề chính trị trong nước./.

PV/VOV- Phnom Penh 

Chia sẻ bài viết