Tiếng Việt | English

13/07/2015 - 10:20

Bến Lức: Đẩy mạnh phong trào Vì an ninh Tổ quốc

Đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, những năm qua, Công an (CA) huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã triển khai toàn diện các mặt công tác với những mục tiêu cụ thể tạo được khí thế thi đua sôi nổi.

Trên các mặt công tác, CA huyện tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua: Bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng. Từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị và đạo đức, lối sống, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể trong 5 năm qua, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 89%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực.

Kim Phượng

Chia sẻ bài viết