Tiếng Việt | English

27/08/2015 - 14:39

Long An

Bến Lức gặp khó trong xóa điện tổ

Trước đây, Báo Long An có phản ánh một số hộ dân trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An bức xúc vì phải sử dụng điện tổ. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, kỳ họp HĐND tỉnh, ngành chức năng hứa sẽ có giải pháp hữu hiệu cũng như cam kết xóa hết điện tổ nhưng đến nay vẫn còn thiếu điện sản xuất, sinh hoạt. Điều này khiến không ít hộ phải chi trả tiền điện khá cao mà chất lượng phục vụ lại kém.

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII, Sở Công Thương giải trình: Để góp phần giải quyết tình trạng điện tổ trên địa bàn huyện Bến Lức, năm 2014, Cty Điện lực Long An đã tách 1.620 điện kế và 6 tháng đầu năm 2015 đã tách 557 điện kế.

Theo đó, về cơ bản đã hoàn tất việc xóa điện tổ (trên 9 hộ dùng chung 1 điện kế chính). Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng một số khách hàng tự ý câu móc thêm làm phát sinh trở lại điện tổ ở một vài khu vực mang tính cục bộ.

Đến đầu tháng 7-2015, huyện Bến Lức đã có 99,48% hộ có điện sử dụng, tuy nhiên vẫn còn đến 6.456 hộ điện kế (có số hộ dùng chung từ 2 đến 8 hộ). Cty Điện lực đã tận dụng mọi nguồn vốn đầu tư cải tạo lưới điện địa bàn tỉnh nói chung và huyện Bến Lức nói riêng nhưng hiện tại Cty đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư lưới điện.

Để “xóa” điện tổ tại huyện Bến Lức, ngành điện lực sẽ thực hiện các giải pháp như sau: Đối với khu vực đã có lưới điện hạ áp của ngành điện, Cty Điện lực sẽ tách điện kế theo nhu cầu đăng ký của địa phương. Đối với khu vực chưa có lưới điện hạ áp của ngành điện, Cty Điện lực sẽ rà soát, khảo sát để có thể đầu tư xây dựng lưới điện và cấp điện kế để người dân sử dụng. Riêng đối với các khu vực có nhu cầu cấp thiết cần được cấp sớm lưới điện trong khi ngành điện chưa bố trí được nguồn vốn, đề nghị huyện Bến Lức báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh xem xét ưu tiên đối với các xã Về nguồn thực hiện ứng trước vốn không tính lãi suất để ngành đầu tư lưới điện.

Ngành điện sẽ phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Lức điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng lưới điện nông thôn để thống nhất danh mục đầu tư lưới điện. Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn được phân bổ để đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn huyện, theo kế hoạch được duyệt, xây dựng lộ trình cụ thể và tích cực triển khai các giải pháp xóa dần tình trạng điện tổ./.

Hữu Bằng

 

Chia sẻ bài viết