Tiếng Việt | English

06/09/2022 - 14:00

Bến Lức: Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường học

Từ năm 2013 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục QP&AN, góp phần giữ vững và tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

Chất lượng giáo dục quốc phòng trong các trường THPT ngày càng được nâng cao

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện thực hiện các chuyên mục quốc phòng - quân sự địa phương, quốc phòng toàn dân với hàng trăm tin, bài, buổi phát thanh, tuyên truyền. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được bồi dưỡng, cập nhật các nội dung mới, nâng cao kỹ năng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,...; đồng thời, phối hợp ngành Giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục QP&AN đối với các trường THPT.

Các trường chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập, từng bước quan tâm đầu tư, cải tiến, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp với điều kiện sân bãi của trường. Hơn 300 lượt cán bộ, giáo viên được tập huấn, học tập, nghiên cứu để nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp người học dễ dàng tiếp cận với các nội dung. Môn học được đưa vào giảng dạy chính thức theo phân phối chương trình trong các trường. Ngoài học các nội dung trong chương trình đào tạo, học sinh còn được học bổ trợ một số nội dung thiết thực nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết thêm về Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống của dân tộc và địa phương,...

Từ đó, công tác giáo dục QP&AN từng bước đi vào nền nếp, chất lượng. Giai đoạn 2013-2022, các trường trên địa bàn huyện triển khai, thực hiện công tác giáo dục QP&AN cho hơn 52.800 lượt học sinh theo đúng chương trình quy định. Kết thúc môn học, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả chặt chẽ và đều đạt khá, an toàn tuyệt đối./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết