Tiếng Việt | English

25/07/2019 - 21:13

Bến Lức: Trao giấy chứng nhận và chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng chính sách, đợt 2 năm 2019

Ngày 25/7, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức tổ chức trao Giấy chứng nhận và chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 152 đối tượng được hưởng chế độ theo các quyết định số 49, Quyết định số 62, Quyết định số 290 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đối tượng được hưởng trợ cấp bày tỏ niềm phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước

Các đối tượng được hưởng trợ cấp bày tỏ niềm phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước

Trong đợt chi trả này, huyện có 148 đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được hưởng chế độ theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc cho 3 đối tượng và 1 đối tượng theo quyết định 290.

Tống số tiền chi trả đợt 2 năm 2019 trên 314 triệu đồng./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết