Tiếng Việt | English

10/06/2020 - 18:29

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Phạm Văn Bốn: Người đứng đầu phải dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn và dám chịu trách nhiệm

Trong lãnh đạo phải sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, dám chịu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và phải đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Phạm Văn Bốn khẳng định.

Qua 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, gồm 41 đồng chí, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, gồm 16 Đại biểu chính thức và 2 Đại biểu dự khuyết. Đồng chí Phạm Văn Bốn tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy. Trên cương vị Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Văn Bốn đã có một vài chia sẻ với phóng viên Báo Long An.

Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

* PV: Chúc mừng đồng chí được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc nhiệm kỳ 2020-2025. Xin đồng chí cho biết, những chỉ tiêu, chương trình nào trong nhiệm kỳ 2015-2020 đạt chưa như mong muốn và cần phải tiếp tục phấn đấu trong nhiệm kỳ mới này?

Bí thư Huyện ủy – Phạm Văn Bốn: Nhiệm kỳ qua, dù còn nhiều khó khăn tác động nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chủ động sáng tạo Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội huyện lần thứ XI đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành trước thời hạn. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển đúng định hướng, theo cơ cấu “công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp”. Tiến độ, kết quả thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt khá, kết cấu hạ tầng được cải thiện đáng kể, đô thị thị trấn được chỉnh trang mở rộng, nhiều công trình văn hóa - xã hội mang ý nghĩa lịch sử, tâm linh được đầu tư xây dựng, trùng tu, nâng cấp,… góp phần cho bộ mặt huyện thêm nhiều đổi mới.

Đồng chí Phạm Văn Bốn tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; công tác quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định phục vụ tốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn còn 3/19 chỉ tiêu chưa đạt kết quả như mong muốn, đó là tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa, thị trấn văn minh. Đây cũng là những hạn chế được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 nghiêm túc kiểm điểm trước đại hội để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

* PV: Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra những chương trình, mục tiêu quan trọng nào, thưa đồng chí?

Bí thư Huyện ủy – Phạm Văn Bốn: Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương cũng như dự báo những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu: “Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh phát triển kinh tế theo cơ cấu “Công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp”. Không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từng bước đưa huyện cần Giuộc phát triển nhanh, bền vững trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Long An và trở thành đô thị vệ tinh của TP. Hồ Chí Minh”.

Huyện Cần Giuộc có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế

Đồng thời, Đại hội cũng thống nhất thông qua 2 chương trình đột phá gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng rau và nuôi tôm nước lợ gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương trình giải phóng mặt bằng, tái định cư và ổn định đời sống người dân và 2 công trình trọng điểm gồm: Đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Cần Giuộc nối Thị trấn Cần Giuộc và xã Phước Lại và công trình Đầu tư xây dựng đường giao thông kết nối Tuyến tránh Quốc lộ 50 với đường Nguyễn Thái Bình gắn với hình thành khu đô thị mới Thị trấn Cần Giuộc.

* PV: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định những chương trình, mục tiêu cụ thể, vậy huyện có những giải pháp gì để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra, thưa đồng chí?

Bí thư Huyện ủy – Phạm Văn Bốn: Trước hết, sau đại hội, Huyện ủy sẽ tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội tới các ngành, các cấp và các địa phương trong toàn huyện để các Đảng bộ cơ sở trực thuộc và toàn thể đảng viên nắm vững nghị quyết. Trong đó, có một số giải pháp trọng tâm: Tập trung huy động mọi nguồn lực, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; đầu tư phát triển văn hóa - xã hội; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa cũng như đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về nêu gương.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, 2 chương trình đột phá và 2 công trình trọng điểm

Trong thực hiện, Huyện ủy sẽ cụ thể hóa thành từng chương trình, chỉ tiêu với các giải pháp bảo đảm khả thi, dễ đi vào cuộc sống. Để làm được điều đó, Đảng bộ phải xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ để tạo sức mạnh và nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, Huyện ủy cam kết sẽ tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhằm thúc đẩy, phát huy sức sáng tạo của nhân dân và các thành phần kinh tế trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

* PV: Với trọng trách là người đứng đầu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí sẽ phát huy những bài học kinh nghiệm và vai trò người đứng đầu như thế nào để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra?

Bí thư Huyện ủy – Phạm Văn Bốn: Được đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, đây vừa là một vinh dự đối với bản thân tôi nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Những kết quả đã đạt từ nhiệm kỳ trước cùng một số hạn chế, tồn tại đã rút ra cho bản thân tôi cùng Ban Chấp hành Đảng bộ những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý. Trên cương vị Bí thư Huyện ủy, bản thân tôi sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà vượt qua những khó khăn, thử thách.

Theo tôi, để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trước hết phải phát huy tốt các mặt công tác và quan trọng nhất xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ cùng với sự đồng thuận của nhân dân. Đây là vấn đề then chốt quyết định việc thực hiện thắng lợi của Nghị quyết.

Trong thực hiện phải nắm chắc chủ trương, kịp thời quán triệt, cụ thể hoá nghị quyết. Trong lãnh đạo phải sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, dám chịu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và phải đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Cùng với đó là việc mở rộng dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp cho sự phát triển của huyện.

Đồng thời, từ thành công của đại hội, tôi cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra./.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Cần Giuộc phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng: Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành hàng chủ yêu bình quân hàng năm giai đoạn 2020-2025 là 20%, trong đó, nông nghiệp 2,7%; công nghiệp – xây dựng 22% và thương mại – dịch vụ 13%. Sản lượng rau bình quân 135.000 tấn/năm (100% rau an toàn), tôm nước lợ 5.000 tấn/năm. Thu ngân sách tăng bình quân 15%/năm. Phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 100% đường trục xã, liên xã và 70% đường trục ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 70% trường đạt chuẩn quốc gia; trên 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,9%;  tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 100%, trong đó nước sạch đạt 70%. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện kết nạp mới 530 đảng viên.

Thực hiện: Kiên Định

Chia sẻ bài viết