Tiếng Việt | English

18/11/2020 - 12:00

Bí thư thị trấn Thạnh Hóa - Nguyễn Trọng Cần được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Hóa

Ngày 18/11, HĐND huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An), khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền. Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạnh Hóa - Nguyễn Thị Thu Trinh đến dự.

Biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện tiến hành bầu ông Nguyễn Trọng Cần – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư thị trấn Thạnh Hóa giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện, khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Hóa

Đây là hoạt động nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của huyện sau Đại hội Đảng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trên cơ sở bảo đảm đúng các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Qua đó, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND huyện thời gian tới.

Cũng trong kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện cũng thống nhất miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Tạo./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết