Tiếng Việt | English

16/08/2015 - 16:16

BIDV chưa tính phương án sáp nhập Đông Á

Ông Lê Kim Hòa - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), đơn vị được NH Nhà nước chỉ định tham gia vào Ban kiểm soát đặc biệt Đông Á - cho biết chưa tính đến phương án mua lại, sáp nhập NH TMCP Đông Á.

 *Phóng viên: Vì sao BIDV tham gia vào Ban kiểm soát đặc biệt của ngân hàng Đông Á, thưa ông?

Ông Lê Kim Hòa: Việc BIDV tham gia vào Ban kiểm soát đặc biệt Đông Á là do NH Nhà nước chỉ định. Điều này phù hợp với qui định của pháp luật và của ngành. Thông tư 07/2013 ngày 14-3-2013 nêu rõ trường hợp kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng. Theo đó, thành viên Ban kiểm soát là cán bộ của NH Nhà nước, của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các chuyên gia ngân hàng, cán bộ của các NH khác do NH Nhà nước trưng tập.

 

BIDV chưa tính phương án sáp nhập Đông Á

*Như vậy là các NH thương mại quốc doanh và nửa quốc doanh đang đóng vai trò chủ chốt trong tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng?

- Đúng thế. BIDV là NH có sở hữu cổ phần áp đảo của Nhà nước, đồng thời BIDV đã có kinh nghiệm trong xử lý các tổ chức tín dụng trước đây như NH TMCP Nam Đô năm 1999; hỗ trợ hợp nhất 3 NH Đệ Nhất, Tín Nghĩa, SCB năm 2011 và gần đây là sáp nhập MHB vào BIDV.

*Vậy Ban kiểm soát đặc biệt NH Đông Á đang và sẽ thực hiện những việc gì cụ thể, thưa ông?

- Chúng tôi có 4 việc. Đầu tiên và quan trọng nhất là đảm bảo thanh khoản của Đông Á, đảm bảo lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, tạo sự ổn định của hệ thống và ổn định kinh tế-xã hội TPHCM. Thứ hai là kiểm soát chặt chẽ Đông Á theo qui định pháp luật, tức là theo đúng qui định về kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng.

Thứ ba là đánh giá thực trạng hoạt động, có biện pháp xử lý theo qui định. Thứ tư là cơ cấu lại và ổn định hoạt động của Đông Á.

*Ông đánh giá như thế nào về triển vọng của Đông Á?

- Hiện tại, chúng tôi chưa có thật đầy đủ thông tin để có thể đánh giá chính xác thực trạng Đông Á nên e rằng đưa ra đánh giá về triển vọng thì hơi sớm. Tuy nhiên, như BIDV được biết, Đông Á có 7 triệu khách hàng; trên 220 chi nhánh, phòng giao dịch; phát triển tương đối tốt dịch vụ NH bán lẻ, đặc biệt dịch vụ thẻ của Đông Á dựa trên hệ thống công nghệ hiện đại.

Trên nền tảng đó, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và BIDV, chúng tôi tin Đông Á sẽ có cơ hội phục hồi, phát triển sau khi khắc phục những khó khăn hiện tại.

*BIDV có tính đến khả năng mua lại hay sáp nhập Đông Á vào BIDV không, thưa ông?

- Chúng tôi chỉ cử nhân sự tham gia vào Ban kiểm soát đặc biệt và cử cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đông Á để quản trị, điều hành theo chỉ đạo của NH Nhà nước. Việc tham gia này không ảnh hưởng đến nguồn lực kinh doanh của BIDV.

Sau khi hỗ trợ Đông Á khắc phục xong những tồn tại, tiếp theo như thế nào chúng tôi sẽ tiến hành theo chủ trương chỉ đạo của NH Nhà nước. Hiện tại BIDV chưa tính đến phương án mua lại, sáp nhập Đông Á./.

Bài - ảnh: Thái Phương/Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết