Tiếng Việt | English

12/08/2015 - 20:15

Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương

Tại buổi làm việc Bộ Chính trị đề nghị Quân ủy Trung ương đánh giá để rút ra những bài học trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Ngày 12/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Thường vụ Quân ủy Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm năm qua, Đảng bộ Quân đội đã hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 9 đã đề ra, nổi bật là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.


Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương

Chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt trong giúp dân phòng tránh, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Công tác đối ngoại quốc phòng chủ động, có hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quân đội. Đời sống bộ đội ổn định và có nhiều cải thiện. Vai trò, hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ của quân đội được phát huy, trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội được giữ vững và tăng cường.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ quân đội và toàn quân luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN; cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu

Tại buổi làm việc, các đồng chí Bộ Chính trị, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương phát biểu, đóng góp ý kiến vào chủ đề của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10; dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự. Bộ Chính trị cơ bản tán thành với nội dung các văn kiện của Quân ủy Trung ương đã trình bày. Các văn kiện cơ bản có bố cục hợp lý, nội dung có tính tổng kết, khái quát cao, nghiêm túc. Tuy nhiên vẫn cần tiếp tục được nghiên cứu, biên tập để tránh trùng lắp.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, nghiên cứu để thể hiện rõ chủ đề của Đại hội cho sát với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới, cần khẳng định tư tưởng chủ đạo là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bộ Chính trị đề nghị Quân ủy Trung ương đánh giá để rút ra những bài học trong nhiệm kỳ 2010-2015, nhất là việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài dự kiến. Qua đó thấy được sự bình tĩnh, chủ động, tỉnh táo, giữ nguyên tắc, rất kiên quyết nhưng cũng khôn khéo, mềm dẻo trong xử lý các công việc, qua đó giữ được hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.


Bộ Chính trị chụp ảnh lưu niệm với Thường vụ Quân ủy Trung ương

Bộ Chính trị cơ bản tán thành với những phương hướng, nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội 10 và đề nghị cần tiếp tục chỉnh sửa cho sát với dự báo tình hình sắp tới với những đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị phải nhấn mạnh việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, một số đề án bảo đảm quốc phòng trên các địa bàn trọng yếu, xây dựng các khu vực phòng thủ. Có các phương án xử lý cụ thể, không để bị động, bất ngờ. Từ đó, đề ra việc xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại, có mặt tiến lên hiện đại.

Đặc biệt, phải hết sức chú trọng việc giữ gìn, phát huy, không được để phai nhạt truyền thống và bản chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ; xây dựng quân đội là đội quân chính trị vững mạnh, Quân đội phải luôn là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động, xuất, chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cần chú ý tới việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại quân sự. Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân đội cần lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt khu vực sản xuất, kinh doanh. Quân đội cũng phải là một mẫu mực về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Không được để những chuyện tham nhũng, tiêu cực ảnh hưởng tới uy tín của quân đội; phòng chống tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm.

Bộ Chính trị đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp thu tối đa ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các ban, bộ, ngành Trung ương để bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện và phương án nhân sự, góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10./.

Vũ Duy/VOV

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích