Tiếng Việt | English

06/01/2016 - 11:18

Bộ NN&PTNT tổng kết năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016

Ngày 5-1-2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tổng kết ngành năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016-2021”.

Tham gia hội nghị có Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cao Đức Phát. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị tại điểm cầu Long An

Năm 2015, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là: El Nino gây ra nhiều hiện tượng thời tiết bất thường; thị trường xuất khẩu nông, thủy sản gặp nhiều khó khăn, giá cả nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta giảm,... ảnh hưởng mạnh đến kết quả hoạt động và thực hiện kế hoạch của toàn ngành.

Về kết quả tăng trưởng ngành, trong năm 2015, tốc độ tăng GDP đạt 2,41%, giá trị sản xuất tăng 2,62% (trong đó, nông nghiệp tăng 2,28%, lâm nghiệp tăng 7,92%, thủy sản tăng 3,06%), tỷ lệ che phủ rừng 40,7%, kim ngạch xuất khẩu 30,14 tỉ USD và tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm còn 9,3%, 16,5% là tỷ lệ xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt, tăng từ 54,6 triệu đồng/ha năm 2010 lên 82-83 triệu đồng/ha năm 2015; 1ha mặt nước nuôi trồng thủy sản tăng từ 103,8 triệu đồng năm 2010 lên 183 triệu đồng năm 2015.

Qua đó, ngành cũng đặt mục tiêu năm 2016, tập trung phát triển bền vững theo 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường: Thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao và hiệu quả; xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên và môi trường bền vững.

Tốc độ tăng GDP nông-lâm-thủy sản 3%, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành 3,5%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 41%, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm còn 7,5%, tỷ lệ xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới đạt 23-25%, tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 88%, kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản 31 tỉ USD.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả của ngành trong năm qua và chỉ đạo: “Trong năm 2016 và những năm tới, ngành cần tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học-công nghệ cao vào sản xuất (nhất là về chất lượng giống, quy trình sản xuất, công nghệ chế biến, bảo quản); đẩy mạnh hợp tác liên kết hình thành chuỗi sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ thị trường, người tiêu dùng và người sản xuất; đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của ngành nông nghiệp (tái cơ cấu nông, lâm trường quốc doanh theo hướng hiệu quả hơn); tập trung quản lý tốt sản phẩm vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, ngành cần quan tâm hơn nữa những khó khăn của người dân để có giải pháp giúp đỡ nông dân an tâm sản xuất, ổn định kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới của từng địa phương”./.

Lê Huỳnh

 

Chia sẻ bài viết