Tiếng Việt | English

30/12/2015 - 19:23

Bổ sung nhân sự Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Nhân sự bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII là 3 vị.

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông qua tờ trình về việc bổ sung Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII. Theo đó nhân sự thôi tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam là 19 vị. Nhân sự bổ sung vào UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII theo quy định của điều lệ MTTQ Việt Nam là 20 vị. Nhân sự bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII là 3 vị.

Ông Nguyễn Thiện Nhân với các đại biểu dự Hội nghị

Như vậy, sau khi 17 vị thôi tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam theo quy định của Điều lệ và từ trần 2 vị, UBTƯ MTTQ Việt Nam đồng ý bổ sung 20 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam và 3 vị tham gia vào Đoàn Chủ tịch, tổng số Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam là 384 vị, Ủy viên Đoàn Chủ tịch là 60 vị.

Hội nghị cũng đã thông qua tờ trình về việc công nhận và cho thôi là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam. Theo đó công nhận Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam. Cùng với đó cho thôi là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam với Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt - Đức. Sau khi công nhận thêm 1 tổ chức thành viên và cho thôi 1 tổ chức thành viên tổng số thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương là 46 tổ chức.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy bam TW MTTQ Việt Nam đã tặng quà chia tay các vị thôi không tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam; Trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc năm 2015 cho 39 cá nhân; tặng cờ thi đua cho 34 Ủy ban MTTQ tỉnh thành phố; tặng bằng khen cho 29 Ủy ban MTTQ tỉnh thành phố vì có những thành tích trong công tác Mặt trận năm 2015./.

Minh Hòa/VOV.VN

Chia sẻ bài viết